İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sema NOYAN

NO Makale Adı
1474450841 MADAM BOVARY VE ARABA SEVDASI ROMANLARINDA ROMANTİK EDEBİYATIN ELEŞTİRİSİ

Ortaçağ’da var olan Şövalye romansları romantizmin öncüsü kabul edilir. XIX. yüzyılın ortalarına kadar hâkimiyetini sürdüren romantizm, Aydınlanma Çağı sonrası, bilim ve teknikte meydana gelen ilerlemeler ile yerini realizme bırakır. Madame Bovary’nin kahramanı Emma, öğrencilik yıllarında, aşk ve macera konulu romantik eserleri okuyarak hayallere sığınır. Walter Scott, Balzac, Eugene Sue, George Sand gibi yazarları, Paul et Virginie’yi ve tarihî hikâyeleri okuyarak hayallerini, arzularını tatmine çalışır. Evliliğinde ise hayalindeki dünyayı bulamadığı için mutsuz olur. Hayallerini gerçekleştirmek ve okuduğu eserlerdeki aşk hikâyelerinin kahramanı olabilmek ümidiyle iki ayrı yasak aşka kapılır. İhtiras ve hayallerini tatmin edemeyeceğini anladığı ân intihar eder.Araba Sevdası’nın kahramanı Bihruz Bey ise Tanzimat Dönemi züppe tipidir. Cehaleti ve hayalciliği nedeniyle sadece romantik aşk hikâyeleri ya da bayağı aşk sahneleri içeren resimli kitapları okumaktan zevk alır. O da Emma gibi okuduğu romantik eserlerin kahramanı olmayı hayal eder. Paul et Virginie’yi okur. Aşkı, La Dam aux Camélias, Alphonse Karr, Ihlamurların Altında, Fablos Şövalyesinin Maceraları gibi romantik eser ve yazarlardan öğrenir. Âşık olduğu Periveş Hanım’a romantik eserleri kopyalayarak bir mektup yazar, ancak cehaleti ve gerçek hayattan kopukluğu nedeniyle küçük duruma düşer, elindeki her şeyi kaybeder. İki eserde var olan hayal kırıklığının nedeni romantik edebiyat eserlerinin yaratmış olduğu hayale sığınma, aşırı duygulanma ve gerçek hayata uyumsuzluktur. İncelememizde Madam Bovary ve Araba Sevdası romanlarının karşılaştırmalı incelemesini yaparak romantizmin ve devamı olan realizmin oluşum şartlarını ele alacağız.

Anahtar kelimeler: Romantizm, realizm, roman, hayal ve hakikat, parodi