İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
F.Sibel JAGODA, Satı DOĞAN YİĞİT, Nalân YİĞİT, Kayhan ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1474450693 ŞAN EĞİTİMİNİN SESİN AKUSTİK PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Şan eğitiminin sesin akustik özelliklerine etkisinin değerlendirildiği bu çalışmada; Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Şan Sanat Dalı 2014-2015 eğitim-öğretim yılı 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencilerinden devamsızlığı bulunmayan 19-32 yaş arasında 12 kız, 8 erkek olmak üzere 20 öğrencinin akustik ses özellikleri CSL (Computerized Speech Laboratory) 4500 bilgisayar ortamında Kay Elemetrics MDVP (Multi Dimensional Voice Program), Main Program ile Shure Sm 48 model mikrofon kullanılarak kaydedilmiştir. Ses parametrelerinde bir değişme olup olmadığını belirlemek ve uygulanan şan eğitiminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla tek örnek düzeni ön test-son test modeli uygulandı. Akustik özelliklerden F0 (Fundamental Frekans), F1, F2, F3, F4, F5, formant frekansları, jitter (%), shimmer (%), NHR (Gürültünün Harmoniklere Oranı) parametreleri değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan istatistiki değerlendirmelere göre; MDVP parametreleri şan eğitimi öncesi ve sonrası açısından karşılaştırılmış olup, bütün öğrencilerin F0, Jitter, Shimmer, NHR, F1, F2, F3, F4 akustik parametreleri açılarından anlamlı bir fark bulunmamış, ancak F5 formant değeri ve kız öğrencilerde F0 parametresi ile F5 formant değeri açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Fundamental frekans (F0) kız öğrencilerin akustik ses özellikleri için, eğitim sürecinde değişen önemli bir parametre olarak kabul edilebilir. Kız öğrencilerde F5 formant değerinin yükselmesi ve bütün öğrencilerin akustik ses özelliklerinin normal değerler arasında olması alınan şan eğitiminin olumlu bir sonucu olarak düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şan Eğitimi, Ses, Akustik Parametre