İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Burçak BALAMBER

NO Makale Adı
1474397479 BASKIRESİM VE SOKAK SANATININ BULUŞTUĞU ORTAK PAYDALAR

1960’lı yıllarda kendini toplum tarafından dışlanmış hisseden gençlerin kendi varlıklarını ve kimliklerini gösterme çabasının bir sonucu olarak doğmuş graffiti hareketi, Keith Haring ve Jean-Michel Basquiat gibi sokak kültüründen gelen sanatçıların galerilere girmesiyle birlikte kapsamını genişletmiş ve daha genel bir tanım olan ‘sokak sanatı’ ismini benimseyerek estetik kaygılar taşıyan sanatsal bir ifade şekline dönüşmüştür. Sokak sanatının bu dönüşüm sürecinde, farklı disiplinlerden birçok teknikle denemeler yapmış olan sokak sanatçıları, bu sayede geniş yelpazede plastik değer çeşitliliğine sahip çalışmalar üretmişlerdir. Bu disiplinler arasında baskıresim sanatı da sokak sanatçılarının beslendiği bir disiplin olarak kendine sokak sanatında yer bulmuştur. Baskıresim, yalnızca sokak sanatıyla aynı paydada birleşen felsefesi ve teknik uygulamadaki avantajlarıyla değil, aynı zamanda baskı tekniklerine özgü plastik değer ve çizgisel çözümlemelerle de sokak sanatçılarını etkilemiş ve üretim pratiklerinin bir parçası haline gelmiştir. Baskıresmin olanakları sayesinde sokak sanatı tüm dünyada ses getirmeyi başarmış ve hatta kendini bugünün en önemli müze/galeri salonlarında konumlandırabilmiştir. Bu makale, 1960’lı yıllardan bu yana dönüşüm geçiren sokak sanatının baskıresimden nasıl ve ne şekilde etkilendiğini göstermeyi ve günümüzde sokak sanatının geldiği noktada baskıresmin önemini vurgulanmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Baskıresim, Sokak Sanatı, Graffiti, Şablon Baskı, Serigrafi