İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Atila IŞIK

NO Makale Adı
1474369469 MOBİL AYGIT ARAYÜZLERİNİN EVRİMİ

21. yüzyılın en belirgin özelliği teknolojinin gösterdiği ışık hızındaki değişimdir. İnsan-robot etkileşimi, mobil iletişim, eğitim vb. alanlardaki baş döndürücü gelişmeler; hayatın bütün alanlarını etkilediği gibi sanat ve tasarım alanını da etkilemiştir. Gelişen teknolojinin bir ürünü olan mobil aygıtlara; tablet ve cep telefonlarına olan ilgide de çarpıcı bir artış yaşanmıştır. Bu artış yaşanırken, günümüzde mobil dünyada kullanıcı arayüzleri ve kullanıcı deneyimi tasarım eğilimlerine egemen olacak kadar gelişmiş ve görsel tasarımcılar için birincil öneme sahip olmuştur. Bu çalışma, arayüz tasarımı alanının evrimini mobil aygıtlar özelinde inceleyerek gelecekte tasarımcıları bekleyen seçenekleri ve olanakları değerlendirmeyi ve tahminlere varmayı amaçlamaktadır. Skemorfizm’den Düz Tasarım’a ve sonrasında Google’ın yakın zamandaki Materyal Tasarımı ilkelerine geçişin kökleriyle beraber tartışıldığı bu çalışma kullanıcıların giyinebilir akıllı nesneler ve internete bağlanan araçlar gibi yeni sayısal yapay olgularla çalışan aygıtlar için arayüz tasarlama mantığını da ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Görsel Tasarım, Tasarım Kültürü, Arayüz Tasarımı, Mobil Arayüz, Skemorfizm.