İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe Gamze ÖNGEN

NO Makale Adı
1472365128 GELENEKSEL TEKSTİL TEKNİKLERİ IŞIĞINDA GÜNÜMÜZÜN GİYİLEBİLİR SANAT ALGISI

Ülkelerin, kültürel değerlerinden olan geleneksel yöntemlerle üretilen el sanatları, günümüzde farklı nedenlerden dolayı yok olmaya başlamıştır. Ancak toplumları, toplum yapan en önemli özelliklerden birinin de gelenek ve göreneklerin en iyi biçimde yansıtıldığı sanat ve kültürler varlıklarının olunduğu yadsınmaz bir gerçektir. Makalede geleneksel tekstil tekniklerinin günümüz tasarımcıları tarafından nasıl yorumlandıkları, “Giyilebilir Sanat” anlayışı üzerinden anlatılmıştır. Ayrıca bazı günümüz giysi tasarımcılarının koleksiyonlarında yer alan geleneksel tekstil örneklerinin de görsel verilerle tanıtılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Tekstil, Geleneksel Tekstil Teknikleri, Giyilebilir Sanat, Lif Sanatı, Giysi Tasarımı. Moda