İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen ÇEKEN, Gültekin AKENGİN, Elif YILDIZ

NO Makale Adı
1470832877 LOGO DEĞİŞİMİNİN KURUMSAL KİMLİKLE BAĞLANTISI: 2015 YILINDA KİMLİK TAZELEYEN MARKA YÖRSAN ÖRNEĞİ

Gelişen teknolojiyle birlikte iletişim kanallarının çeşitliliğinin artması, kurumların ürün ve hizmetlerini rakiplerinden ayıran farklı pazarlama stratejileriyle ve görsel kimlik tasarımlarıyla tanıtma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Kurumlar arasında çalışma ve rekabetin yoğun olduğu bu dönemde hatırlanabilir olma önemli bir unsurdur. Görsel kimlik tasarımında önemli bir role sahip olan logo kurum ve markanın gücünü temsil etmektedir. Günümüz teknolojilerine ayak uyduran ve farklılaşmanın önemini anlayan firmalar zamanla yeniden yapılanma yoluna giderek ya görsel kimliklerini tamamen değiştirmiş ya da görsel kimliğin temelini oluşturan logo tasarımlarında değişiklik yapmıştır. Var olan imajlarını yenileyerek değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan kuruluşlar, kurumsal kimliklerini değiştirerek yani yüzlerini yenileyerek tazelenmektedir. İmaj tazeleme yarışına giren firmalar bu değişikliğe logolarıyla başlamaktadır. Bu araştırma, 2015 yılından logosunu yenileme yoluna giden Yörsan firmasının eski ve yeni logolarını amacına uygunluk, yalınlık, akılda kalıcılık, renk kullanımı, okunurluk, uygulanabilirlik, özgünlük, estetik nitelik ve sektöre uygun olup olmama kriterleri doğrultusunda eleştirel bir yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal kimlik, görsel kimlik tasarımı, marka, logo