İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu H. GÜRCÜM, Nazan ÖZCAN

NO Makale Adı
1470393495 TEKSTİL SANATINDA GELENEKSEL ÇİT ÖRÜCÜLÜĞÜ İLE FORM ARAYIŞLARI

Tasarım; tasarımcının gözlem sonucu edindiği algılama, duyumsama, düşünme, eleştirme, yaratma gibi faaliyetlerini ve amaçlanan hedefe yönelik tüm planlarını kapsayan bir kavramdır. Tasarım alanı geniştir ve zanaatın şekillenmesiyle başlayarak üç boyutlu nesnelerin farklı alanlarda kullanılmasına kadar tüm disiplinlerde varlığından söz ettirmektedir. Tekstil sanatı geçmişten beslenen bunun yanında farklı olanı bulma ve yaratma eyleminde yeniden, özgünden yararlanan bir sanat alanı haline gelmiştir. Bu nedenle araştırmada, geleneksel tekniklerden olan Çit Örücülüğü’nün yeniden yorumlanarak form arayışları içerisinde tekstil tasarımlarına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu araştırmada, teknolojide yaşanan gelişmelerin oluşturduğu ve yeni eğilimlerin belirlediği çağdaş yaşam gereği, geleneksel değerlerin ve el sanatı ürünlerin değişime uğraması, ortadan kalkması, geleneksel el işi ürünlerinin pek çoğunun ticari ve değersizleştirilmiş ürünlere dönüşmesi sonucu, kültür tarihi açısından çok önemli olan geleneksel değerlerin sonraki kuşaklara aktarılması ihtiyacı problem konusu olarak ele alınmıştır. Kültürel kalıtın gelecek kuşaklara aktarılması ihtiyacına tasarım temelli bir farkındalık yaratmak için hazırlanan bu çalışmada; özgün ve çağdaş tasarımlar yapmayı hedefleyen tasarımcılara çit örücülüğünün teknik, desen-motif ve kompozisyon özelliklerinin gelenekselliği korunarak da farklı bakış açıları ile tasarlanabileceğini göstermek hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Tekstil Tasarımı, Tekstür, Strüktür, Form, Çit Örücülüğü