İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Duygu ÖZAKIN

NO Makale Adı
1470210192 İVAN BİLİBİN’İN “GÜZEL VASİLİSA” MASALI İLLÜSTRASYONLARINDA GOTİK VE ART NOUVEAU İLİŞKİSİ

Bu çalışma, Rus ressam ve illüstratör İvan Yakovleviç Bilibin’in illüstrasyonlarında Gotik ve Art Nouveau ilişkisini konu edinmektedir. “Yeni Sanat” anlamına gelen ve kıvrımlı, floral desenler ve yoğun süslemelerle karakterize olan Art Nouveau’nun Rus temsilcisi Bilibin, stili Rus halk masalları için hazırladığı illüstrasyonlara uyarlamıştır. Çalışmanın amacı, “Güzel Vasilisa” masalı için hazırladığı illüstrasyonları Panofsky metoduyla analiz ederken, sanatçının Art Nouveau yorumunda Gotik unsurları ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, Bilibin illüstrasyonlarında Gotik eğilimlerin, Gotik mimariyle sanata giren motif tekrarına dayanan ritmin illüstrasyonlara yansıması ve Gotik edebiyatla romantiklerin yeniden gündeme getirdiği mitolojik korku hissi ile tehlikeli imgelerin kullanımıyla etkili olduğu sonucuna erişilmiştir.
Anahtar sözcükler: İvan Bilibin, masal illüstrasyonu, Slav mitolojisi, Art Nouveau, Gotik.