İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Asker BAL

NO Makale Adı
1468498388 MITOS, GÜNCEL TARİH OLDUĞUNDA…

Eski toplumlar kendi tarihlerini mitolojiler üzerinden anlatıp aktarıyorlardı. Henüz yazının olmadığı toplumlarda sözel anlatım (ilahi, şiir), şarkı/türküler biçiminde, ezberlenmesi kolay tarzlarda kuşaktan kuşağa aktarılan bir tarih anlatımı söz konusuydu. Güncel tarih ise dijital satırlarda ve sanal bir evrende birikip yığılmaktadır. Tufan, Kurban ve Kerbela mitolojileri, halen savaş ve yıkımların süregeldiği Ortadoğu ile Mezopotamya coğrafyasında derin izler bırakmıştır. Her gün medyada karşılaştığımız görüntü ve fotoğraflar bize bu mitosları yeniden hatırlatmakta ve içerdikleri anlam nedeniyle insan zihninde travmatik etkiler bırakmaktadır. Bu çalışma, Claude Levi-Strauss’un ‘Mit ve Anlam’ ile Martin Heidegger’in ‘Varlık ve Zaman’ yapıtları eşliğinde söz konusu mitosları güncel tarihe ait görseller eşliğinde incelenmesine odaklanacaktır. Mitos ile tarih arasında varolduğu sanılan ayrım, tarihsel olayların mitolojiden ayrı değil de onun devamıymış gibi algılanması ve incelenmesiyle anlaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Mitos, Tarih, Tufan, Kurban, Kerbela