İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pınar SERDAR DİNÇER

NO Makale Adı
1467267976 EL YAZMASININ KÖKENİ VE TERMİNOLOJİ ÖNERİLERİ

Bu çalışmada uygarlığın gelişiminde en temel unsur ve en önemli bilgi kaynağı el yazmalarının ve el yazmalarıyla ilişkili yazı gereçlerinin tarihsel gelişimine değinilmiştir. El yazmalarının ortaya çıkışı ve gelişimi çeşitli kültürel, siyasi, ekonomik ve coğrafik etkenlerle şekillenmiştir. Yazı gereçlerinden papirüs ve kodeksin tarihsel gelişim sürecine öncelik verilmiş ve konuyla ilgili terminolojik sorunlara değinilmiştir. Günümüzde temel bilgi kaynağı olan basılı ve elektronik biçimde varlığını sürdüren kitabın kökeni olan el yazmalarının gelişim sürecini bilmek, konuyla ilgili araştırmalara ışık tutacaktır. Bu çerçevede gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, el yazmalarının gelişim sürecini genel hatlarıyla ortaya koymaktır.