İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin SÖNMEZ

NO Makale Adı
1467200249 SANATÇILARIN TUVALİNDEN GEÇEN TRENLER: RESİMDE TREN

Tren deyince çoğumuzun ilk aklına gelen kara trenlerdir. İcadından günümüze trenler ve mekanları, edebiyattan, sinemaya, resimden, şiire birçok sanat dalının konusu olmuştur. Onları ilgi konusu yapan şey modernleşmenin simgesi oluşu, görselliği, sosyal hayata, yaşama, insana dokuna bilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yazıda, tren-istasyon konularına yer verilmiş, sanatçılardan Nedim Günsür, Neşe Erdok, Cloud Monet, William Turner’ın resimleri, konuya yaklaşım biçimleri ve farklılıkları incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tren-İstasyon, Resim, Sanat, Hayat