İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mahmut Sami ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1466694216 VİKİNG ÖDÜLLÜ BASKIRESİM YARIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sanat organizasyonlarını düzenleyen devlet dışındaki özel kuruluşların sanata ve kültüre olan katkıları, farklı sanat geleneklerinde olduğu gibi Özgün Baskıresim alanının yaygın eğitimi açısından da önem taşımıştır. Sanatta süregelen Özgün Baskıresim sanat aktiviteleri Türkiye’de de yakın dönemde, Çağdaş Türk Resim Sanatı için farklı bir misyon üstlenmeye çalışmıştır. Türkiye’de 80’li yıllarda sessiz tartışmaların içerisinde açılan ve aynı zamanda baskıresim alanında çok güçlü etkiler doğurmuş, bir süre sürdürülebilmiş yarışmalı sergilerden biride Viking Ödüllü Baskıresim Sergileri’dir. Bu yarışmalı sergiler ve alt bileşikleri, günümüz sanat alanında ve sanat etkinliklerinde baskıresmin yerini anlamak adına önemlidir.Bu yarışmaların sanat ve sanatçıya katkı sağlayan bir prestij sergileri ve ödüllendirmeleri olduğunun en anlamlı göstergesi; yakın dönem Türk sanatının önemli sanatçılarının jüri üyeliklerinde bulunmasının yanında, günümüz sanatında ustalar grubu olarak tanımlanabilecek pek çok sanatçının bu yarışmalara katıldığı, ödüller kazandığıdır.