İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice Feriha AKPINARLI, Hande Ayşegül ÖZDEMİR

NO Makale Adı
1464961208 KONYA- LÂDİK HALILARINDAKİ MOTİFLERİN İNCELENMESİ

Anadolu’da en önemli el sanatlarından biri olan halıcılık birçok yöremizde farklı motif, renk ve kompozisyon özelliği taşımaktadır. Lâdik halkı da; yaşadığı yörenin, gelenek, görenek, inançları doğrultusunda, özlem, aşk v.b duygularını dokudukları halılardaki motiflere işleyerek gelecek nesillere sembol özelliğinde aktarmışlardır. Motiflerdeki sembol dili ortak özellikler göstermektedir. Bu araştırmanın amacı; Konya Lâdik yöresinde var olan el dokuma halılarını belgeleyerek, bu halıların üzerinde yer alan bezemelerin barındırdığı anlamları tespit etmektir.Lâdik ilçesinde özel arşivlerden ve camilerden ulaşılabilen eski ve yeni örneklerden oluşan 12 adet el dokuması halı araştırma kapsamında örneklem olarak ele alınmıştır. Araştırma esnasında el dokusu halılardan elde edilen verilerden bilgi formları oluşturulmuştur. Bilgi formlarından yola çıkılarak halıların üzerindeki her bir motif incelenmiş, bu motiflerin yöredeki ve kaynaklardaki anlamları tespit edilmiştir. Yan ve namazlık halıların özelliklerini yansıtmak amacıyla hazırlanan 12 adet bilgi formunun değerlendirilmesi sonucunda; halılarda geometrik, bitkisel, sembolik, figürlü, nesneli ve yazılı bezeme olmak üzere 38 adet motif saptanmıştır. Lâdik halılarında en fazla top lale motifi kullanıldığı tespit edilmiştir. Lâdik kasabasında dokunan halılarda yer alan lale motiflerinin Allah’ın birliğini simgelediği kaynak kişiler ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenmiştir.