İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Erdem ÜNVER

NO Makale Adı
1464607593 NEDEN VE NASIL SANAT EĞİTİMİ

Gelişmenin temelinde yer alan eğitim, birçok olgu gibi insan tarafından sistemleştirilmiş düşünce ve davranış oluşturma sürecidir. Her dönemde ihtiyaçlara bağlı tespit edilen amaçlar doğrultusunda farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı eğitim, artık alan özelliklerine göre programlanmaktadır. İnsan davranışlarında istendik sanatsal davranışlar geliştirme süreci olarak tanımlayabileceğimiz sanat eğitimi de, zaman içinde farklı düşüncelerin yönlendirdiği, farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı özel bir alan haline gelmiştir.Sanat nasıl ihtiyaçlardan kaynaklandıysa, sanat eğitimi de değişen şartların ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamaya yönelik gelişti. Günümüzde okul öncesi eğitimle başlayarak tüm eğitim kademelerinde ve yaygın eğitimle toplumun tüm kesimlerine dönük programlanan sanat dersleri çağdaş bir toplumu amaçlamaktadır. Nitelikli sanatı yaşayabilmek çağdaş bir birey olmanın göstergesidir. Sanat eğitimi insanı tüm yönleriyle eğitir. Doğru görebilen, varlığı doğru algılayabilen, analitik düşünebilen, sorgulayabilen, geleneksel olanın dar kalıplarından kurtularak gelişmeye dönük davranışlar ve yeni biçimler üretebilen, toplumların gelişmesine önemli katkılar veren bireylerin yetişmesi sanat eğitimiyle mümkündür. Çünkü sanat, bilim ve teknolojinin önemli bir bileşenidir.