İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elvan GÜN DURU, H. Seval KÖSE

NO Makale Adı
1463774332 KEMAN EĞİTİMİNDE EZBER YÖNTEMİNE DAYALI BİR ÖĞRETİM PROGRAMI ÖNERİSİ

Bu çalışmada mesleki müzik eğitimi kapsamında keman eğitimi alan öğrencilerin performans başarısını arttırmaya yönelik alternatif bir öğretim programı önerilmektedir. Bu öğretim programı ile öğrencilerin çalışılan eseri tüm ayrıntılarıyla öğrenerek, müziği içselleştirmeleri ve yorumlamada daha başarılı olmaları hedeflenmiştir. Çalışmada nitel veri analizi tekniklerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretim programı oluşturulurken, literatürde yer alan müziksel ezberleme yöntemleri ve teknikleri incelenmiş ve bir bütünlük içinde ele alınarak planlı, sistemli ve etkili bir ders işleme metodu hazırlanmıştır. Hazırlanan metot 4 haftalık bir süreyi kapsayacak şekilde bir öğretim programı olarak sunulmuştur. Ezber yöntemine dayalı olarak oluşturulan bu öğretim programında yer alan yöntem ve teknikler, geleneksel keman öğretim programına alternatif bir öneri olarak sunulduğundanı programı kullanmak isteyen eğitimcilere yol gösterici nitelikte olup, uygulama sırasında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve eğitimin hedef davranışları göz önünde bulundurularak eklemeler ve çıkarmalar yapılarak da uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Keman Eğitimi, Müzik, Müziksel Ezber, Keman Öğretim Programı.