İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Damla CAN KOÇ, Osman ALTINTAŞ

NO Makale Adı
1462392544 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU-NEŞET GÜNAL-NURİ İYEM-MEHMET PESEN-NEDRET SEKBAN ESERLERİNİN YAPI KATEGORİLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte; Türk toplumunda siyasi, sosyal ve kültürel anlamda bir değişim-gelişim başlamıştır. Devletin Kültür ve Sanat politikalarıyla adeta şaha kalkan Anadolu, kabuğundan sıyrılarak çokça bilinmeyen yanı bu makalede belirtilen beş sanatçı tarafından plastik açıdan biçimlendirilerek anlatılmıştır. Sanatçılar binlerce yılı aşkın bir birikimin, bir medeniyet sentezinin plastik dile dönüşüm serüveninde Anadolu temalı eserler üreterek başlamış, daha sonra da eleştirel bir yaklaşımla toplumun sorunlarını dile getirerek toplumsal içerikli eserler üretmişlerdir. Üretilen eserler iki varlık tabakası ön yapı kategorisi maddi boyutu ve arka kategorisi; oluşum sebebinin irdelenmesiyle yorumlanmıştır. Bu makalede beş sanatçının birbirleriyle etkileşimleri ve üslupsal değişimlerinden bahsedilerek, ülkedeki sosyal değişimin sanatçılar üzerindeki etkisi ve sanatçıların eleştirel yaklaşımları tespit edilmiştir.