İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 23  Yaz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Neşe YAŞAR ÇEĞİNDİR, Cantürk ÖZ

NO Makale Adı
1462303605 SCAMPER TEKNİĞİ PERSPEKTİFİNDE YARATICI KALIP HAZIRLAMA UYGULAMALARI

Tasarımcılar fikirlerini giysi biçim ve formlarına taşırken; yeni, yaratıcı çözümler ve kalıp uygulama teknikleri geliştirmişlerdir. Drapaj tekniği tabanlı yaratıcı kalıp uygulamaları, tasarım ve tekniğin bir arada yürütüldüğü ve yeni fikirlerle tasarım problemlerini çözme becerilerini arttıran bir uygulamadır. Teknik, tasarımın kâğıt üzerinden ziyade, insan formu üzerinde gerçekleştirilmesine izin vermektedir. Yaratıcı kalıp uygulamaları, haute couture’ün tasarım kalitesi ile hazır giyimin üretim teknolojilerini birleştirmeyi ve böylece daha yaratıcı tasarımların ekonomik olarak sunulabilmesini sağlamaktadır.Çalışmanın amacı; yaratıcı problem çözme tekniklerinden biri olan SCAMPER tekniğini, eskiz yapılmadan drapaj tekniğine dayalı yaratıcı kalıp teknikleriyle birleştirmektir. Scamper tekniği ve yaratıcı kalıp uygulamaları birleştirilerek on beş parçadan oluşan bir kapsül koleksiyon hazırlanmıştır. Bu kapsül koleksiyondan seçilen üç model detaylarıyla sunulmuştur. Araştırma sonucunda, SCAMPER tekniğinin drapaj sistemi ile birleştirilmesinin tasarım problemlerinin çözümünde faydalı olduğu gözlenmiştir. Profesyonel ve amatör tasarımcılar ile araştırmacıların bu birleşimi, problem çözme süreçlerinde kullanmaları önerilmektedir.