İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gözde YETMEN

NO Makale Adı
1461076510 MODA TASARIMINDA TEMEL TASARIM ÖĞELERİNİN ÖNEMİ

Her tasarım disiplini bir ifade dilidir; moda giyim tasarımı görsel, elle tutulur yapısı ile insanların yaşam tarzlarının beden üzerinde yansıtıldığı biçimsel bir ifade şeklidir. Moda görünüş ait olduğu kültürün değerlerinin ve zamanının estetik anlayışının güncellenen temsilidir. Bu makalenin amacı; moda kavramını ve yaratım sürecini temel tasarım öğeleri bağlamında yeniden ele almak; moda tasarımı alanında yeni başlayan öğrencilere, moda takipçilerine, moda tasarımcılarına ilham verici bir kaynak teşkil etmektir. Makalede, tasarlama sürecini belirleyen temel tasarım öğelerinin moda tasarımcısı bakış açısı ile beş başlık altında analiz edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Moda, Tasarım, Giyim, Yöntem.