İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GÜRCÜM, Nihal YURT

NO Makale Adı
1461049000 TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAVRAMSAL TASARIM METODUNA GÖRE TASARLANMASI YAKLAŞIMI

Tekstil sektöründe tasarım projeleri bu alanda üretim yapan her işletmede her sezon yapılmaktadır. Karmaşık tasarım problemlerinin mühendislik alanlarında çözümlenmesinde çok sık kullanılan bir yöntem olan Kavramsal Tasarım; tasarım yöntembiliminde kullanılan yönlendirmeli tasarım süreci modellerinden Pahl ve Beitz modelinin başlangıç safhası olarak 1984 yılında tanımlanmış, daha sonra bir metod olarak tasarımda kullanılır hale gelmiştir. Sistematik tasarım teknikleri, klasik ürün tasarım tekniklerine göre daha bilimsel, bilgisayar destekli tasarımda temsil edilmesi daha kolay, sıralı, şeffaf ve düzenleme yapılması daha kolaydır. Çeşitli destek tekniklerle, sistematik düşünce ve karar verme yöntemleriyle ve daha önceden hazırlanmış benzer projelerin çözümlerinden mümkün olanlar kullanılarak, ilgili problemin yapısı daha kolay anlaşılabilir hale getirilmekte ve en zor tekstil tasarım problemleri bile bu yöntemle çözülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Kavramsal Tasarım metodunun tekstil projelerinde uygulanmasına yol açacak yöntem adımlarını ortaya koyarak, tekstil tasarımı alanında özgün tasarım koleksiyonlarının analitik tasarım metodlarına dayandırılmasına katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Kavramsal tasarım, Tekstil tasarımı, Pahl ve Beitz modeli, fütürizm