İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa YİĞİTOĞLU

NO Makale Adı
1460020246 AHMET ALTAN’IN DENEMELERİNDE KENDİNİ ALDATMA TEMİ

Yazarların ya da düşünürlerin kendilerine daha geniş ve özgür bir alan bulduğu edebî türlerin başında deneme gelir. Ele alınacak konunun ya da öne sürülecek fikrin belirli bir sınırlamaya tabi tutulmaması, bu türün içeriğini zengin kılar. Felsefe, sanat, din, kültür, aşk vb. ögeler bir denemeye konu olabilir. Bu genel başlıkların yanı sıra yalnızlık, korku, öfke, sevinç, hırs gibi insani duygular da denemelerde ele alınabilir. Nitekim deneme türünün öncüsü olan Montaigne’den bu yana bu insani duygular işlenegelmiştir. Ahmet Altan da bazı denemelerinde insanın psikolojik yapısını konu edinir ve irdeler. Altan; umut, kaygı, şehvet, kıskançlık, cesaret gibi birçok hususta denemeler kaleme alır. Bununla birlikte yazar bazı denemelerinde, psikolojik bir hâl olan kendini aldatma temi üzerine yoğunlaşır ve okuyucuya bu hâli açıklar.
Bu çalışmada Ahmet Altan’ın denemelerinde kendini aldatma temi incelenmiş ve yazarın bu husustaki fikirleri izah edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Altan, deneme, kendini aldatma, kendini kandırma.