İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sibel TİMUR, Yusuf KEŞ

NO Makale Adı
1459845495 GRAFİK TASARIMDA ÜÇ BOYUT ALGISI

20. yüzyıl ile birlikte toplumsal yapıyı hızla etkileyen kültürel ve teknolojik gelişim ve artan üretimler grafik tasarım alanını da değişen toplumsal algıya ayak uydurmak zorunda bırakmıştır. Aktarılacak mesajı en etkin biçimde kitlelere ulaştırma çabası tüm sanat dallarında yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda grafik tasarım ve görsel algı arasındaki ilişkinin bilinmesi mesajın iletilmesinde tasarım ürününe katkı sağlamaktadır.
Algının gerçekleşmesinde önemli yere sahip olan grafik tasarım alanında, fiziksel ve algısal olarak üç boyut algısının yaratılması tasarımın gelişimi bakımından önemlidir. Bu nedenle bu makalede, mekanla birlikte tasarlanan üç boyutlu sanat çalışmaları ile, iki boyutlu sanat ve tasarım ilkelerinden faydalanan grafik tasarım alanının üç boyut, mekan ve hareket ilişkisini ortaya koyması bakımından lenticular baskı teknolojisinin tasarım ve reklam alanlarında izleyici/alıcı üzerindeki algısal etkisi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Görsel Algı, Üç Boyut, Lenticular Baskı