İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çiğdem Belgin DİKMEN

NO Makale Adı
1459411394 SOSYAL VE-KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA SİVRİHİSAR EVLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

Tarihsel süreç içinde çeşitli uygarlıklara ev sahipliği etmiş olan Sivrihisar’ın tarihi Hitit dönemine kadar uzanmaktadır. Bizans döneminde askeri amaçlı bir kent olarak öne çıkmış, Selçukluların Anadolu topraklarına gelmesi ile yoğun olarak kullanılmış, Beylikler dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde de önemini ve varlığını korumuş olan yerleşim, 1912 yılında Eskişehir iline bağlı bir ilçe olmuştur. Sivrihisar’da yerleşimin konumu ve ulaşım olanaklarının da katkısıyla geleneksel kent dokusunu önemli ölçüde korumuştur. Ancak günümüzde kentleşme, gelişen teknoloji, değişen yaşam biçimi ve artan göç olgusu yerleşimin sürekliliğini ve geleneksel dokunun korunmasını tehdit etmektedir. Bu bildirinin amacı Sivrihisar yerleşiminin tarihsel süreç içerisinde mekânsal yapı değişikliklerini irdelemek, yerleşimde gerçekleştirilecek olan koruma imar planı ile geleneksel konut dokusunu oluşturan yapıların korunması ve bölge ekonomisini canlandıracak biçimde işlevlendirilmesine yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışma kapsamında geleneksel Sivrihisar evlerinin mekânsal özellikleri tartışılacak, sosyo-kültürel sürdürülebilirlik kapsamında korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken geleneksel konutların korunmasına, yerleşimin turizm potansiyelinin canlandırılmasına ve bölge ekonomisine katkı sağlanmasına yönelik öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik, Sivrihisar, geleneksel konut, kentsel koruma, koruma imar planı