İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aysun KISAOĞULLARI CANÇAT

NO Makale Adı
1459111656 JEAN FAUTRİER VE İMPASTO RESİM TEKNİĞİ

Bu çalışmada Taşizm ve Informel Sanat’ın önemli bir ismi olan Jean Fautrier ve impasto tekniği ele alınmıştır. Fautrier, resim tekniklerinde sıklıkla kullanılan, fakat günümüzde dahi çok fazla telaffuz edilmeyen “impasto” tekniğinin öncüsü olarak kabul edilebilir. Bir rölyef etkisi yaratan bu teknik, II. Dünya savaşının yaşandığı bunalımlı dönemde, sanatçıların ruh durumlarına ayna tutmuştur. Sanatçının yaşanmışlıklarla harmanlanan bu tekniği, daha ileriki tekniklerin özgürleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Jean Fautrier, İmpasto, Soyut Ekspresyonizm