İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 22  Bahar II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aliye DUMAN

NO Makale Adı
1457961714 ÇİNCE VE TÜRKÇEDEKİ “BAK-” FİİLİNİN ANLAMSAL DEĞERLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Çalışmada “bak- / kàn” fiilinin Çince ve Türkçedeki “görmek, görünüm, ilgilenmek ” gibi ortak anlamsal değerleri ve bunun yanı sıra Çincede bu ilk anlamların dışında “yönlendir-, izin ver-, kullan-, e bağlı ol- ”; Türkçede ise “ihtiyaç duy-, inan-, farkında ol-, gözük- (benzemek)” gibi farklı anlamsal terimlerin olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Türkçe, Çince, bak-, kàn