İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe YÜCE

NO Makale Adı
1455701463 ÇOCUK RESMİNDE NESNENİN TEMSİLİ

Resim çocuğun kendisini ifade edebilmesinde önemli sanat dallarından biridir. Çocuk yaptığı resimleriyle bize iç dünyası hakkında bilgi verir. Bunun yanı sıra resimler çocukların gelişim çizgilerine de işaret eder. Bu araştırmada çocuk resimlerindeki gelişim aşamalarından biri olan şematik dönem (7-9 yaş) ele alınacaktır. Aynı yaş diliminde ortaya çıkan somut işlemsel dönemin bilişsel düzeydeki etkilerinin şematik dönem çocuk resimlerine etkisi üzerinde durulacaktır. Temsil edebilme yeteneğinin üst düzeye çıktığı, ele alınan nesnelerin eskisine göre daha fazla belirginleştiği bu dönem çocuk resimleri; nesne-temsil, şema, sembol, vb. kavramlarla açıklanarak örneklerle desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Resim, nesne, algı, temsil, sembol, şema