İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
M. Önder GÖNCÜOĞLU

NO Makale Adı
1455354522 KARMAŞA ÇAĞINDA HENRY RIDER HAGGARD VE ŞÜPHE HERMENÖTİĞİ

Modernite özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru dini itikatları da etkileyerek hem eylem hem de düşünce hareketlerinde bir karmaşanın yaşanmasına neden olmuştur. Bilimselliğin yükseldiği bu yüzyılda Marx, Engels, Darwin, Nietzsche ve Freud’un tanrı, ırk, evrim, sınıf mücadelesi ve tinsellik üzerine ortaya koydukları kuramsal saptamalar modern insana ait ilk hezeyanları da üretmiştir. On dokuzuncu yüzyılın kilometre taşlarından Nietzsche The Gay Science adlı eserinde tanrının öldüğünü ve onu öldürenin insanoğlu olduğunu duyurmuştu. Bu bağlamda, yirminci yüzyıl septisizmi ile Viktorya dönemi Romantisizmi arasında sıkışmış, H. R. Haggard da eserlerinde bu dönem karmaşasını yansıtmıştır. Bu nedenle, bu makalenin amacı İngiliz yazar H. R. Haggard’ın yaşadığı dönemde cereyan eden büyük değişim rüzgârlarından ne ölçüde etkilendiğini ve şüphe hermenötiği söylemini eserlerinde nasıl yansıttığını göstermek olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karmaşa Çağı, Şüphe Hermenötiği, Bilim, Din, Tanrı, Viktorya İngilteresi, H. R. Haggard