İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehtap PAZARLIOĞLU BİNGÖL

NO Makale Adı
1455107981 TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE KAVRAMDAN ÜÇ BOYUTA GEÇİŞ

Tasarım, insan zihninin canlandırdığı bir biçim ve/veya fikrin kağıt ya da ekran üzerinde varlığını göstermesi aşamasındaki çizimler ve bir sanat eseri ya da zanaat ürününün ilk eskizleri olarak tanımlanabilir. Temel tasarım ise öğrencilerin sanat ya da tasarım alanlarına bir başlangıç niteliği taşıyan, onların kendi karakterlerini de tanımalarına olanak sağlayarak çalışmalarını belirli bir düşünce sistemi üzerinde geliştirebilmelerini hedefleyen bir disiplindir. Temel Tasarım dersi, teorik ve uygulama olarak iki aşamalı gerçekleştirilmektedir. Dersin teorik sürecinde öğrencilerin alanlarına yönelik ve Temel Tasarım öğe ve ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgilere yer verilirken, uygulama aşamasında, bu öğe ve ilkeleri kavramaya yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde 1. Sınıfta verilen Temel Tasarım dersinin çağdaş sanatta kullanılan kavramsal uygulamalar ile ilişkisini irdelemek ve dersin üç boyutlu uygulamalara yönelik sürecini kavramlardan yola çıkarak düşünsel bir zeminde gerçekleştirebilmektir. Sanatta düşünsel süreçlere vurgu yapan postmodern söylemler sanat eğitiminde de yeni bir dil arayışını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 20. yy’da Bauhaus Tasarım Okulu’nda verilmeye çalışılan bütüncül anlayışın devamı olarak, öğrencilere yeni uygulama olanaklarını sunarken onların düşünce merkezli sağlam bir altyapı ile tasarımlarını şekillendirebilmeleri üzerine odaklanmaktadır.
Çalışmada Temel Tasarım, Temel Tasarım Eğitimi, Çağdaş Sanatta Kavram konuları ele alınmakta ve Temel Tasarım Eğitiminde Kavramdan Üç Boyutlu Çalışmalara giden örnekler verilmektedir. Çalışmadaki örnekleri, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından Temel Tasarım dersi I. Dönem Final Projesi kapsamında gerçekleştirilen üç boyutlu uygulamalar oluşturmaktadır. Sonuç olarak Temel Tasarım dersinde öğrenciler, güncel sanata dair farklı yönelimleri algılarlarken sanatı ve tasarımı içinde bulunulan çağa göre değerlendirebilmeyi öğrenmişlerdir. Günümüz sanatını anlamaya çalışan öğrenciler, kavramlardan yola çıkarak özgün, manifestosu olan yeni anlatım olanakları denemişlerdir. Çalışmada, Temel Tasarım dersine yönelik öğrencilerin alanları ile ilgili tüm çalışmalarına dokunabilecek nitelikte ve düşünce odaklı uygulama önerileri sunulmaktadır.