İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevil DEMİR

NO Makale Adı
1454245599 DOSTOYEVSKİ VE YAŞAR KEMAL: “SIRADAN İNSAN” KAVRAMININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: SIRADAN İNSANLARIN İSYANI

19. yüzyıl Rus romancılarının en önemli prototiplerinden birisi olan маленький человек [malenkiy chelavyek] “küçük adam” olarak tercüme edilebilir ve toplumda sıradan bir insan olarak anlaşılabilir. Sıradan insan toplumda çok düşük bir statüye sahip, yetenekli olmayan fakat sempati, ilgi ve desteğe layık olan iyi huylu, masum bir adamdır. Sıradan kahraman hayatı boyunca zengin ve sözü geçen biri olabilmek için mücadele eder ama asla başaramaz. Bu araştırma kendilerine özgün yöntem ve metodları aracılığıyla, komünist ve sosyalist fikirleriyle dünya edebiyatını derinden etkileyen Dostoyevski ve Yaşar Kemal’in toplumlarındaki “sıradan insan” kavramını açıklamak için bir teşebbüstür. İnsancıklar ve Orta Direk Dağın Öte Yüzü - 1romanları kölelik sistemini içerdiklerinden dolayı kapitalizmin işlendiği en iyi örnekler arasındadır. Bu karşılaştırmalı çalışmanın amacı farklı kültürlerin iki sıradan insanını tanıtmak, aynı zamanda baskı altında fakat hırslı olan sıradan kahramanların psikolojilerini yansıtmaktır.
Anahtar Kelimeler: Dostoyevski, Yaşar Kemal, sıradan insan, psikoloji.