İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Feride DEMİRCAN, Osman ALTINTAŞ

NO Makale Adı
1451909690 “HARVARD ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİ”NDEKİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Günümüzde hızla yaygınlaşan üniversite sanat müzeleri öğretmene, öğrenciye ve halka yönelik bir misyon ve vizyona sahiptir. Üniversitelere bağlı sanat müzeleri, ait oldukları kampüslerin kurumsal gelişimlerini arttırmak, kültürel birikimlerine katkı sağlamak, eğitim ve araştırmaya yönelik akademik, bilimsel ve sanatsal çalışmalarda bulunmak ve üniversite-çevre etkileşimini sağlamak gibi önemli görev ve faaliyetleri yürütmektedir. Bu araştırmanın amacı bir kampüs müzesinin; öğrenci-öğretmen, müze koleksiyonları, uygulanmakta olan müfredat ve dersler arasındaki ilişkinin “modern müzecilik anlayışı” doğrultusunda bir model olarak Harvard Üniversitesi Müzesi üzerinden incelemek ve bu anlayışta kampüs içine ve dışına yönelik faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğini araştırmaktır. Bu araştırmada 2014 yılında Harvard Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan üç sanat müzesinin birleşiminden oluşan Harvard Sanat Müzesinin 2014–2015 yılları arasındaki eğitim etkinlikleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda üniversite sanat müzelerinin, alışılagelmiş eğitim kurumlarına alternatif birer eğitim ortamı olarak halka ve bağlı olduğu kuruma yönelik önemli işlevlerinin olduğu belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Müze, Üniversite Sanat Müzesi