İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Berfin URAL

NO Makale Adı
1451573939 “GÖZALTINDA YAŞAMAK ÖYKÜSÜ” TANIKLIĞINDA NAMUS VE KADIN BEDENİNE YÖNELİK EXOCANNİBALİSM

Bu makalede “Gözaltında Yaşamak” öyküsü örneği aracılığı ile namus, benlik yitimi, sembolik düzlemde modern insan yiyicilik izleği araştırıldı. Batılıların “Exocannibalism” dedikleri bu kavram insan yeme edimini içermektedir. Bu makalede aynı türlerin birbirlerini yemesinden çok kadının namus olgusu içinde benliğinin diğer insanlar tarafından yok edilmesi ile çağımız insan yeme eylemine sembolik olarak dikkat çekilmektedir. Öykü kahramanı olan Güler’in erkek arkadaşı ile yaşadığı duygular sonucu öykünün kurgusunda ki diğer tipler tarafından iffetsizlikle suçlanması. Güler’in iffetsiz olmadığını kanıtlayabilmesi için kendisine sunulan tek seçenek, doktor kontrolüdür. Güler’in yaşadığı bu olay onun sembolik düzlemde, ölümü olur. Ataerkil toplum düzeninin kadınlar üzerinde kurduğu baskının trajik bir yansımasıdır.
Bu nedenle bu çalışmada Güler örneği aracılığı ile ataerkil toplum düzeninde aile üzerinden kadına uygulanan baskı ve bu baskının belki de en önemli güç kaynaklarından biri olan namus kavramı tartışılacaktır. Bu tartışma sürecinde, söz konusu baskı ile namus kavramının sembolik olarak yamyamlık ile ilişkisi de irdelenecektir. Kadınların kendi bedenleri, gelecekleri üzerinde hak ve söz sahibi olmaktan yoksun bırakıldıkları erkek egemen toplum düzeninde, erkeklerin ne derece yetkin oldukları da üzerinde düşünülmesi gereken başka bir konudur.
Anahtar Kelimeler: Öykü, insan yiyicilik, exocannibalism, yamyamlık, benlik.