İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen ÇEKEN, Merve ERSAN

NO Makale Adı
1451468153 KİŞİYE ÖZEL ORGANİZASYONLARDA GRAFİK TASARIM

Bir organizasyonun çeşitli parçalarını aynı tasarım dilinde birleştirebilmek için bir sistem oluşturulması ihtiyacı ilk olarak 1960’larda uluslararası olimpiyat oyunları ile ortaya çıkmıştır. Zaman içinde festival, sanat ve tasarım bienalleri, oyunlar, yarışmalar gibi organizasyonların da tüm grafik ürünleri tıpkı bir markanın kurum kimlik rehberinde olduğu gibi belirli bir sistem etrafında oluşturulmaya başlanmıştır. Günümüzde ise küçük organizasyonlar bile belirli bir konsept ve görsel kimlik etrafında tasarlanmaya başlamıştır. Doğum günü, düğün, nişan, bebek kutlamaları gibi organizasyonlar kişiye özel konseptler etrafında ve konseptin görsel kimliği çerçevesinde birbirleri ile uyum içerisinde tasarlanmaktadır. Böylece, organizasyonda yer alan tüm görsel unsurlar bir grafik ürüne dönüşmektedir. Bu bağlamda bu organizasyonlar için üretilen kişiye özel tasarımlar da birer görsel kimlik tasarımı projesine dönüşmektedir. “Kişiye Özel Organizasyonlarda Grafik Tasarımın Yeri” başlıklı bu araştırmada günümüzde giderek yaygınlaşan kişiye özel organizasyonlarda/kutlama tasarımlarında grafik tasarımın yeri araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Grafik tasarım, görsel kimlik, kurum kimliği tasarımı, görsel kimlik tasarımı, kişiye özel tasarım, kutlama tasarımı, organizasyonlar.

Anahtar Sözcükler: Grafik tasarım, görsel kimlik, kurum kimliği tasarımı, görsel kimlik tasarımı, kişiye özel tasarım, kutlama tasarımı, organizasyonlar