İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice Kübra ERGİN

NO Makale Adı
1451317719 ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA KAFKA’YI ANLAMAK: DÖNÜŞÜM ADLI ESERE DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ

Franz Kafka’nın farklı tarihlerde, farklı isimlerle çevrilen Dönüşüm adlı eserinin plastik sanatlar açısından önemli bir kaynak teşkil etmesinden hareketle edebi metinler ve görsel-plastik sanatlar arasındaki ilişki yadsınamaz denebilir. Sanatçılar, bu etkileşim dâhilinde, hayata, ilişkilere ve kendilerine yabancılaşmayı sözcükler, plastik arayışlar ya da üç boyutlu tasarımlarla dile getirilebilir. Bu bağlamda Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Ana Bilim Dalında dördüncü sınıftaki 11 öğrenciden Kafka’nın Dönüşüm adlı eseri üzerinden çeşitli sorgulamalar yaparak kendi üsluplarınca görsel üretimler ortaya koymaları istenmiştir. Bu üretimler sonucunda araştırma için toplam 8 eser uygun bulunmuştur. Alegorik betimlemelerle ruhi sıkıntılarını ve iktidar mekanizmaları altında ezilen varlığını ortaya koyan hikâyenin kahramanı Gregor Samsa’nın durumu, atölye çalışmalarında öğrencilerin çıkış noktası olmuştur. Bu makaleyle Dönüşüm adlı anlatıdaki yazılı göstergelerin, resim eğitimi alan öğrenciler tarafından kendi dünyalarında nasıl görselleştiği “literatür tarama” ve “betimsel analiz” yöntemleri kullanılarak örneklendirilmiştir. Bunlara ek olarak öğrencilerin yaptıkları resimler ile dönüşüm adlı eser arasındaki düşünsel ve plastik ilişki değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Franz Kafka, Dönüşüm, Edebiyat, Plastik Sanatlar.